جای دیگه نبود بری قایم بشی

جای دیگه نبود بری قایم بشی


تاریخ : 08 آبان 1394 - 03:40 | توسط : فاطمه منوری | بازدید : 203 | موضوع : فتو بلاگ | یک نظر

جونم بابا

جونم بابا


تاریخ : 08 آبان 1394 - 03:39 | توسط : فاطمه منوری | بازدید : 211 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

شیطون بابا

شیطون بابا


تاریخ : 08 آبان 1394 - 03:38 | توسط : فاطمه منوری | بازدید : 219 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

حرف دل بابا

            دختر گلم فاطمه جان

 

باید دختر باشی تا بدانی پدر لطیف ترین موجود عالم است . . .

 

باید دختر باشی تا ته دلت قرص باشد که هیچ وقت

 

جای دست پدر هیچ وقت روی صورت ات نخواهد افتاد مگر به نوازش !

 

باید پدر باشی تا بدانی دختر عزیز ترین موجود عالم است . . .

 

تا پدر نباشی نمی توانی درک کنی دختر داشتن افتخار پدر است ! ! !

 

                 باید دختر باشی تا احساس غرور کنی . . .

 

باید دختر باشید تا بدانید چه شگفتی هایی دارد این عالم !

 

               چه عزیز است اخم تلخ پدر و ناز دختر . . .

 

چه نازک است دل پدر که طاقت دیدن اشک دختر را ندارد . . .

 

                            باید پدر _ دختر باشید تا . . .

 

دخترم تنها کسی است که باعث میشه بدون شک بفهمم

 

                          دخترها همه فرشته اند ! ! !

 

                                                                          عاشق تو بابا

 

 


تاریخ : 08 آبان 1394 - 03:19 | توسط : فاطمه منوری | بازدید : 210 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

بابا برات جوووون میده

بابا برات جوووون میده


تاریخ : 08 آبان 1394 - 03:17 | توسط : فاطمه منوری | بازدید : 201 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

به به چه بابای خوش تیپی

به به چه بابای خوش تیپی


تاریخ : 08 آبان 1394 - 03:16 | توسط : فاطمه منوری | بازدید : 222 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

فاطمه بابا پسر عمه اش امیر محمد

فاطمه بابا پسر عمه اش امیر محمد


تاریخ : 08 آبان 1394 - 03:15 | توسط : فاطمه منوری | بازدید : 523 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

فدای چشمای درشتت گل گلکم

فدای چشمای درشتت گل گلکم


تاریخ : 08 آبان 1394 - 03:14 | توسط : فاطمه منوری | بازدید : 222 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

تعجب نکن بابا آره خاله موچ موچی میاد

تعجب نکن بابا آره خاله موچ موچی میاد


تاریخ : 08 آبان 1394 - 03:13 | توسط : فاطمه منوری | بازدید : 204 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید